Voor Cirfood ontwikkel ik samen met The Impacters aan een aantal prachtige foodformules in de duurzame catering. Later dit jaar is er meer om te laten zien! www.cirfood.nl